Welkom op Web Tales

De meest innovatieve schrijverswebsite in de Nederlandse taal


Schrijfopdracht

Ontdek jouw stijl! (Les 06)
23-04-2017 19:20
terug naar het schrijfopdrachten overzicht
Aantal deelnemers : 0

Bij het schrijven van zowel een zakelijke als een verhalende tekst houd je publiek en doel van je tekst voor ogen. Je wilt dat mensen jouw tekst lezen, jouw boodschap begrijpen, en meelachen als er iets grappigs wordt gezegd, en meehuilen als er iets verdrietigs gebeurd. Door je bewust te zijn van je stijl en bewust deze stijl aan te passen aan het doel dat je wil bereiken, wint je tekst in kwaliteit. Zo is het belangrijk om na te denken over een uitnodigende opening, clichés te vermijden, je verhaal op gang te houden, etc.

Iedere schrijver heeft zijn eigen schrijfstijl. Het is belangrijk dat je deze ontwikkelt zodat je steeds meer grip krijgt op hoe je dingen kunt en wilt opschrijven. Dit betekent schrijven op een manier die jou bevalt, maar ook dat je leert om bewust een bepaalde stijl te hanteren als een situatie daar om vraagt. Je kunt je schrijven verbeteren door te experimenteren. Uiteindelijk leer je kritisch te zijn op je eigen schrijfstijl.

De stijl van je tekst is afhankelijk van woordkeuze, zinslengte, en stijlfiguren. In deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld metaforen en vergelijkingen, maar ook verzachtende en versterkende uitdrukkingen, gebruik van symbolisme en het spelen met de betekenis van woorden en uitdrukkingen. In de volgende oefening gaan we één situatie op verschillende manieren beschrijven. Zo leer je jouw stijl kennen en ontwikkel je meer diversiteit binnen jouw stijl.

Oefening. Stel je het volgende voor: een oudere vrouw betreedt de bus. Er is geen stoel voor haar maar er staat ook niemand op. Uiteindelijk roept de chauffeur de andere passagiers op om plaats te maken voor de oudere vrouw. Schrijf een scène waarin deze gebeurtenis plaatsvindt in jouw eigen stijl. Gebruik niet meer dan 500 woorden. Herschrijf de scène vervolgens door veel  beschrijving (van de oudere vrouw,  bus, passagiers etc) te gebruiken, het liefst ook zo veel mogelijk vergelijkingen en/of metaforen. Je mag hiervoor maximaal 750 woorden gebruiken. Herschrijf de scène vervolgens een derde maal in eenvoudig taalgebruik en met zo min mogelijk woorden en bijzinnen, in maximaal 250 woorden.

Succes!
Web Tales is niet verantwoordlijk voor de inhoud van de werken noch voor de reacties die op de schrijfopdrachten worden geplaatst. Als les materiaal voor interpretatie vatbaar is, kunt u ervan uit gaan dat ze nooit in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Web Tales.


klik hier om een vraag te stellen over deze les.