Welkom op Web Tales

De meest innovatieve schrijverswebsite in de Nederlandse taal


Schrijfopdracht

Schrijven = schrappen: weg met die bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden! (Les 03)
09-11-2016 17:18
terug naar het schrijfopdrachten overzicht
Aantal deelnemers : 0

Er wordt gezegd dat je minstens 10% van je verhaal moet schrappen. Dit zorgt ervoor dat je verhaal vlotter leesbaar is en dat overbodige informatie (=wat niet bijdraagt aan hetgeen je wilt vertellen) wordt verwijderd. Oké, helder. Maar wat schrap je dan precies?
 
Je kan woorden, zinnen en hele paragrafen van je verhaal schrappen. In deze opdracht beperken we ons tot het schrappen van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Deze woordsoorten hebben als functie iets te zeggen over een ander woord in de zin. Dit kan toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld “een oude eik” schept een heel ander beeld dan “een jonge eik”. Voor meer uitleg over deze woordsoort, zie bijvoorbeeld de website van Onze Taal.
 
In de schrijftechniek “show don’t tell” wordt dieper ingegaan op het spelen met beschrijvingen. Het verschil tussen een oude en een jonge eik kan worden weergegeven zonder “oud” of “jong” te noemen, bijvoorbeeld “De stam van de eik zat vol onregelmatigheden. Het bladerdek functioneerde in de zomer als onze parasol. Verderop in de straat duwden de wortels de stoeptegels omhoog, zodat de gemeente elkaar nieuw zand moest storten om het voetpad toegankelijk te houden.” Zonder het woord “oud” te noemen weet iedereen dat het hier een hele grote, oude eik betreft!
 
Het grote nadeel van “show” in plaats van “tell” is dat “show” veel meer woorden nodig heeft dan “tell”. Daarom is het goed om in je schrijven selectief te zijn met het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Met deze opdracht oefenen we dat.
 
Schrijf een verhaal van maximaal 300 woorden over een reis of vakantie. Gebruik geen bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden.
 
De eerste inzending voor deze opdracht is een voorbeeld van een verhaal met en zonder bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. 
Web Tales is niet verantwoordlijk voor de inhoud van de werken noch voor de reacties die op de schrijfopdrachten worden geplaatst. Als les materiaal voor interpretatie vatbaar is, kunt u ervan uit gaan dat ze nooit in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Web Tales.


klik hier om een vraag te stellen over deze les.