Welkom op Web Tales

De meest innovatieve schrijverswebsite in de Nederlandse taal


Koningssmid (3) Vuurdoop


Geschreven door Ronesh Jade
15 april 2017 16:00
Categorie: Fantasy

vorig deel: Koningssmid (2) De spreeuwen
volgend deel: Koningssmid (4 - 1) Op de schouders van Atlas

Leestijd: ca. 4 min.
Aantal keer gelezen: 147 Aantal reacties: 6
Aantal leden : 0
 0
Dit werk heeft op de voorpagina in de spotlight gestaan

Een villa aan de rand van Mitropoli (Uhlimpau)

In de smidse was het stil, het enige geluid kwam van de vuurplaats waar de vlammen een eigen leven leken te leiden. Woest en razend reikten ze naar de zwartgeblakerde balken en bewogen in een wilde dans die iedereen in de smidse leek uit te nodigen om mee te bewegen.
  Het was zijn beurt, dit was de nacht waarin zijn lot bepaald werd. Het vuur leek dit net als alle aanwezigen in de smidse te beseffen en terwijl de mannen en jongens zwijgend plaats voor hem maakten was het net of de vlammen zich juist naar hem uitstrekten. Pat deed een paar stappen richting het vuur maar aarzelde toen zijn blik die van van Iaron kruisten. De vlammen weerspiegelden in de ogen van de man. Iaron had zijn ontblootte armen voor zijn borst geslagen. Licht en schaduw bewogen over de littekens zo dat zijn huid nog meer als anders op gesmolten was leek.
  Patrick wendde huiverend zijn blik van de verminkte man af en zocht de zwarte ogen van zijn meester. Hevastoce knikte hem toe en maakte met een kort handgebaar duidelijk dat Pat op moest schieten
Er werd niets gezegd, niemand onderbrak de stilte in afwachting van wat er stond te gebeuren.
Pat weerstond de neiging om de brok die zich in zijn keel had gevormd weg te slikken. Niemand mocht zijn angst en aarzeling oppikken. Kalm en standvastig moest hij zijn, de rust van een man wiens ambacht op kracht, finesse, kennis en zelfvertrouwen stoelde.
  Nu! Geen aarzelingen meer. Als hij meestergezel wilde worden was de Vuurproef noodzakelijk.
In gedachten haalde Hij diep adem en nam de laatste stap. Zijn armen vooruitgestoken, de handen tot vuisten gebald. De vlammen roerden zich, wenkten hem met bijna spottende gebaren. Daagden hem uit hun hitte te weerstaan. Vonken die aan het vuur wisten te ontsnappen vlogen alle kanten op. Pat had het idee omhuld te zijn door een wolk ziedende vuurvliegjes wat hem belaagde met hete angels en adem.
  Toen waren er geen gedachten meer, alleen de schreeuw van een man die zijn armen tot zijn ellebogen in het Levende Vuur onderdompelde.

 

  'Als het je gerust stelt, je maakte geen geluid. Alleen een soort van hijgende kreun, wat niemand heeft kunnen horen en dan nog,' de geamuseerde stem klonk geruststellend in het donker, 'denken ze waarschijnlijk dat je het dansmeisje wat je vanavond op je schoot had, in je nest is beland.'
  'Geen dansmeisjes, alleen een zwerver met de neiging om in het holst van de nacht door het kamers binnen te dringen.' Pat wist het zweet van zijn voorhoofd en bij die beweging hoe de vlammen op zijn armen zich roerden. 'Wat kom je doen Reyan?'
‘Behalve toekijken hoe de nieuwe meestersmid een door wijn en andere alcoholische versnaperingen gestuurde nachtmerrie beleefd?’ Reyan liet een grinnikend geluid horen. Hij sprong vrijwel geruisloos van de vensterbank. ‘Laat me raden, de Vuurdoop?’ De man wachtte een antwoord niet af en vervolgde: ‘Wat was ik daar graag getuige van geweest. Toekijken hoe jij tot je ellebogen in het Levende Vuur van de Smid stond, als een bakker in een groot stuk deeg staat te poeren. De blik van Iaron wanneer je na een paar seconden je brandende armen triomfantelijk in de lucht heft en een overwinningskreet liet horen.’
  ‘Het was een teleurstelling voor je geweest,’ reageerde Pat droog. ‘De overwinningskreet was het gehuil van een vent in pijn en de armen werden niet geheven. Integendeel, ik wist niet hoe snel ik ze in een ton met water moest dopen om de vlammen te doven en als je triomf zoekt in het verhaal dan kan ik je alleen op Iaron wijzen. Hij en de rest dachten namelijk dat het vuur mijn lijf had verminkt. Net zo als het bij hem het geval was.’
Huiverend dacht Pat terug aan het moment toen hij zijn armen uit het water haalde. De herinnering hoe het vuur als een hongerig beest zijn armen verslond was in de loop der jaren gesleten tot het vrijwel vergeten was. De pijn was niets meer dan een echo in zijn achterhoofd. Wat hij zich nog wel heel goed voor de geest kon halen was de verslagenheid toen hij zijn zwartgeblakerde armen zag. Op dat moment wist hij zeker dat hij nooit wapensmid kon worden.
De wanhoop duurde niet langer dan een dertigtal hartslagen. Dertig slagen waarvan elke hartenklop werd uitgerekt tot uren waarin hij zijn toekomst tot gruzelementen geslagen zag worden.
Het was Hevastoce die met een luide kreet de marteling doorbrak, zijn leerling in een ijzeren greep omhelsde en hem als zijn zoon erkende.
  ‘Zoon van de Smid.’ Reyan zei het zonder zijn gebruikelijke spot. ‘Van buitenstaander en nederig mensenkind naar een afstammeling van één van de Oudsten met de levende vlammen op je armen om het te bewijzen. Geen wonder dat Iaron je haat. Hem was altijd verteld dat zijn moeder met Hevastoce had gelegen en hem een zoon had geschonken. Duidelijk een leugen.’
  ‘Een leugen wat beloond werd met een gebroken man.’ Pat knikte in gedachten. Een rilling liep over zijn ruggengraat. Zijn eigen moeder had nooit geweten wie de man was die haar maagdelijkheid had gestolen. Voor haar was het een vreemdeling die haar lichaam voor zijn eigen genot had gebruikt en haar daarna opzij had geschoven. 'Hetzelfde had mij kunnen over komen.' Hij schudde zijn hoofd in een poging om het laatste restje van de nachtmerrie kwijt te raken. Zijn Vuurdoop was iets uit het verleden. 'Wat kom je nu eigenlijk doen Reyan?' vroeg hij voor de tweede keer.
'Ik kom je halen', antwoordde zijn vriend monter. 'Wie weet was je het in alle feestelijkheden vergeten, maar we hadden afgesproken om bij de intocht van het terugkerende legioen te zijn. Het belooft een grootse optocht te worden.' Enthousiast vervolgde Reyan: 'Ik heb begrepen dat koning Cius Iupeder met zijn hele gevolg en echtgenote en zijn beeldschone dochters en zusters de parade zullen leiden.'
  'Wat meteen de reden verraad van je opwinding,' meende Pat. 'Je wilt een glimp opvangen van de prinsessen en vooral van Artemyce.' Vaag herinnerde hij dat hij de vorige avond inderdaad had beloofd om mee de stad in te gaan en wenste dat hij het niet had gedaan zodat hij rustig zijn roes kon uitslapen. 'En daarvoor kom je me in vroege ochtend voor wekken?’ Hij wierp een blik naar buiten. ‘Het is nog niet eens licht.’
  ‘Ik wil wel een goede plek hebben,’ Reyan liet zich niet uit het veld slaan door Pats afwerende woorden. ‘Dus moeten we vroeg op weg. Cius heeft gratis wijn en eten beloofd en daarnaast komen er dansgroepen, muziek en zang om maar niet te spreken van de de exotische gevangenen die getoond worden.’ Je gaat me toch niet vertellen dat je niet benieuwd bent naar de halflingen van Dhohain?' “
‘Geketend in open wagens tentoongesteld als wilden?.Om je de waarheid te zeggen is dat een beeld wat ik heel goed zal kunnen missen.’


© Ronesh Jade. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.
Nota:
Namen en woordenlijst. (niet compleet)


Ashane Peri (Xindhi) – Een Xindhi-jageres, lid van de eerbiedwaardige amazones van Quanador en bekend bij gilde van de Witte Eenhoorn. Huurlinge en vriendin van Orchidee

Artemyce Iupeder – Oudste, dochter van Cius. Generaal

Chyx (Dayinns)Leider
Cius Iupeder – Koning van Uhlimpau


Dayinn (Dhohain)Land in de elfenwereld, hier wonen de Dayinns, de elfen die geen elfen zijn.
Dhohain – de wereld van de elfen. Hier liggen o. a Tir Na Nog, Dayinn en Quanador
Dwaalwegen – de wegen die de werelden verbinden.

Hevastoce - De Smid, één van de Oudsten. Neef van Cius Iupeder
Iamed Berhynde Eldoriz van Rashmanie. (Dayinns (djins) – Maliz (koning) van Rashmanië

Iamed Eldoriz van Rashmanië (Dayinns (djins) – Chyx (sheik, leider) van de Mohia. Neef van de Maliz Iamed Berhynde Eldoriz van Rashmanie.

Jibal Eldoriz van Rashmanië (Dayinn) – vader van Iamed en Norahi, broer van de Maliz


Maliz (Dayinns) – koning

Mhitujjul – gebied en stam in het Australië van een meer magische parallelle mensenwereld.

Mohia (Dayinn)– legioen wat de grenzen en de dwaalwegen beschermd. Ook vaak ingezet als lijfwachten en elitetroepen. Bewaken de vrede,

Mitripoli – hoofdstad van Uhlimpau


Nachtpieken – bergrug in Quanador


Norahi Marani Eldoriz (Dayinn) – zuster van Iamed,

Orchidee – Geheimzinnige jonge vrouw. Vormwisselaar, geschapen in de Droomwereld, gedroomd door een machtige onbekende magiër. Metgezel van Ashane. Haar naam is een ruwe vertaling van haar echte naam. Onuitspreekbaar.

Quanador ( Dhohain) – thuisland van de Xhindi ligt op de elfenwereld Dhohain

Rashmanië  (Dhohain)– land in Dayinngebied, hier heerst maliz Iamed Eldoriz

Uhlimpau – De oudst bekende wereld. Woonplaats van een volk wat geregeerd wordt door de ‘Oudsten’ – de koninklijke familie met Cius Iupeder als koning.
Uuhlimpaui – inwoners van Uhlimpau

Xindhi – Zogenaamde zwarte elfen. Volk met onzichtbare kleuren.

 
Profiel foto van Breinpijn
Werkelijk een fantastisch deel. Dit wilde ik dus altijd al weten: hoe Pat de Koningssmid werd. Hier wordt hij nog aangeduid met zoon van de Smid. Hier lees ik dat hij dus een afstammeling is van de Oudsten. Zeer intrigerend. Een intrigerende man.

Blij dat je ook een nota met personages hebt toegevoegd. Zeer verhelderend. De namen zijn werkelijk heel mooi verzonnen. Ik zie dat er een link met Aystralie is en dat doet me direct aan de Aboriginals denken met hun droomwereld. Ook Orchidee is heel intrigerend. Vormwisselaar en geschapen, gedroomd. Dat gaan we nog horen hoe dat precies zit, maar zij is dus niet ‘geboren’ zeg maar. En ja, dan Uhlimpau, de Oudsten. Dat heeft op mij een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

Tja, en schrijven kun je. Vloeiend, interessant, aantrekkelijk. Ik blijf volgen natuurlijk.

In gedachten haalde Hij diep adem en nam de laatste stap. 
‘Hij’ met een hoofdletter
Pat had het idee omhuld te zijn door een wolk ziedende vuurvliegjes wat hem belaagde met hete angels en adem.>‘die’ hem belaagde
 ‘Een leugen wat beloond werd met een gebroken man.’>‘die’ beloond werd

Oeps, er staan dus namen in van zaken die in de toekomst verhelderd worden.<img src='img/smileys/tong1.gif' alt=':P' Title=':P'> De droomwereld is inderdaad geïnspireerd op de droomtijd van de Aboriginals. De meeste werelden, wezens en volken in dit verhaal heb ik van mythen, religies, overleveringen en legendes van over de hele wereld. Uhlimpau bijvoorbeeld is mijn versie van Olympus de Griekse goden. De Dayinn komen uit 1001 nacht en Orchidee is voor een deel Indiaans en voor een deel Aboriginal. En de Xhindi zijn een soort elfen die in de buurt van Albanië voor schijnen te komen.
Profiel foto van astra
Zoveel namen laat ik maar even op me inwerken. Verleden komt een beetje terug in het heden.
Nu maar afwachten wat de optocht van koning, gevolg en legioen gaat opleveren.

De lijst was dan ook vooral om Breinpijn de mond te snoeren <img src='img/smileys/laugh4.gif' alt=':-d' Title=':-d'>

<img src='img/smileys/action-smiley-047.gif' alt='(whip)' Title='(whip)'> Helemaal gelukt, hoor...................................................<img src='img/smileys/ignore.gif' alt='(ignore)' Title='(ignore)'>

<img src='img/smileys/laugh2.gif' alt=':D' Title=':D'>
Profiel foto van Mirah
Knap hoe je het verleden laat overvloeien in het heden.  Een mooi deel!

Dank je!
Profiel foto van mamba
En daar is de mysterieuze Hevastoce en dan trakteer je ons ook nog op de Vuurproef. Intrigerend hoor dat hele vuurgebeuren. Top (y) Verder lees ik ook andere dingen die me doen verlangen naar de volgende delen. Ja, het blijkt wel, jij hebt een heel eigen fantasie. Dit schemert ook door in de lijst met personages. Deze zou ik trouwens op je profielpagina zetten (die is makkelijker terug te vinden dan een specifiek verhaaldeel) en eventueel daar waar nodig in ingekorte versie bij je geposte delen (de personages die dan aan bod zijn). Artemyce, nice :-d

Enkele opmerkingen:
Pat deed een paar stappen richting het vuur maar aarzelde toen zijn blik die van van Iaron kruisten. > kruiste
alleen een zwerver met de neiging om in het holst van de nacht door het kamers binnen te dringen. > het, en die zwerver is die Reyan?
Pat wist het zweet van zijn voorhoofd en bij die beweging hoe de vlammen op zijn armen zich roerden. > wiste, en voelde bij
als een bakker in een groot stuk deeg staat te poeren > poeren? (porren??)

Wie weet zet ik het nog op mijn profielpagina. Voorlopig geen tijd voor. Poeren is overigens gewoon Nederlands:
POEREN
) Manier om aal te vangen 2) Peuren 3) Roeren 4) Vissen op paling
Profiel foto van esperanza
Het valt mij ingewikkeld om te begrijpen, maar misschien dat in het vervolg in beter thuis kom in het verhaal.
Wel, werkelijk heel mooi geschreven.

Dank je Sila. En als het je te ingewikkeld wordt mag je altijd stoppen hoor. Ik weet dat het niet echt jouw genre is. <img src='img/smileys/zoensmileys.gif' alt='(zoen)' Title='(zoen)'>
Profiel foto van Henny
Dus zo is het gekomen. Nu weten we veel meer van Pat en tijdens het lezen zat ik op het puntje van mijn stoel. Ik lees morgen wel verder. 

<img src='img/smileys/hat.gif' alt='(hat)' Title='(hat)'>