Welkom op Web Tales

De meest innovatieve schrijverswebsite in de Nederlandse taal


Dichtersleed 3


Geschreven door harrem
19 oktober 2016 00:32
Categorie: Column

vorig deel: Dichtersleed 2
volgend deel: Dichtersleed 4

Leestijd: ca. 4 min.
Aantal keer gelezen: 158 Aantal reacties: 2
Aantal leden : 0
 0
Dit werk heeft op de voorpagina in de spotlight gestaan

Vanwege de fascinerende ervaring, dat lezers zich herkenden in mijn imaginaire figuren, ben ik uitgeweken naar het verzonnen personage DDD... de deprimerende dichter die dwarse drollen draait. Weliswaar fictief, maar samengesteld uit kenmerken van reële personen. Een monster van Harremstein, geassembleerd uit onderdelen van inzenders van commentaren. Het soort commentaren met dedain en op bestraffende toon.

Ik ben niet thuis in de kronkels van de menselijke geest, maar gelukkig zit in mijn Lezersclub het prominente lid Prof. Eulalie de Kittelaere. Wie hier vaker komt, herkent haar (zie Dichtersleed 2). Zij wordt geroemd om haar inzicht in paranoïde persoonlijkheidsstoornissen. Daarmee behepte personen vinden anderen gauw bedreigend en denken constant te worden benadeeld. Van gevoel voor humor hebben ze daarentegen weer geen last. Eulalie’s analyse van het fenomeen DDD betreft een casus over de menselijke variant van de hond, die graag in iemands voortuin zit te bouten. En er schielijk vandoor gaat! DDD scheidt ook iets af, dat echter lastiger is te definiëren dan hondenfaeces. Maar ook hij gaat er vandoor. Hij verschanst zich achter een internetblokkade, onbereikbaar voor een weerwoord. Wat vindt Eulalie hiervan?

Eulalie: “Awel, voor dat rondje op onze tweewekelijkse vergadering mag Harrem niet teveel terug verwachten. Hij heeft vast nagelaten om de lezers te vertellen, dat zijn zogenaamde vergaderingen met de Lezersclub plaatsvinden in zijn stamkroeg. Maar allee... allereerst is zijn benadering van een twistzieke DDD op het internet verkeerd. We moeten ermee leren leven dat er nu eenmaal mensen zijn, die erop kicken anderen onder te schoffelen. Ze zijn op je werk, op straat, in de supermarkt en natuurlijk kruipen ze ook rond op het internet. En met een beetje kwade wil zit er thuis ook een: jezelf…” (einde citaat). 

Een ander en illuster lid van mijn Lezersclub, Joost van Geneugten, heb ik ook gepolst, want Joost mag het weten. Deze priester functioneert in het dagelijks leven als proost van de proosdij Sint Alopecius in het Noord-Brabantse Ruftinbroek. Voordat hij naar het buurtcafé komt, waar we regelmatig vergaderen (heb je nu je zin, Eulalie?) trekt hij zijn habijt uit en verschijnt dan in zijn burgerkloffie. Het gulle gemak waarmee hij de nasmaak van de miswijn wegspoelt met tapbier leverde hem de bijnaam ‘Joost Proost’ op. Deze man is in iedere vezel doordrongen van moraalleer en historisch besef. Over het fenomeen DDD heeft hij het volgende.

Joost: “Akkoord dan met het fenomeen DDD als onvermijdbaar onderdeel van het leven, zoals Eulalie dat aangeeft. Maar onvermijdbaar hoeft niet per se genietbaar te zijn. Vergelijk het met ano-genitale wratten… Onaangenaam (‘t zit niet lekker!) maar als je je houding een beetje aanpast, heb je er minder last van.” (einde citaat).

Eulalie: “Schenk mij nog maar eens in!” (einde citaat).

Joost: “DDD's moeilijk doenerige gedrag zou wel eens een nationale ondeugd kunnen zijn. In de 17-de eeuw liet de beroemde filosoof Baruch Spinoza zich kritisch uit over de Nederlandse volksaard. Zijn Portugese ouders waren vanwege vrijheid-blijheid naar Nederland uitgeweken. Spinoza, die hier goed gedijde, verbaasde zich over de Hollandse botheid; iets dat je nergens in Europa in die mate aantrof.

In de vorige eeuw was het (opnieuw) een Portugese socioloog, die aan de Leidse universiteit promotieonderzoek deed op hetzelfde onderwerp. Naam vergeten maar hij gaf een pracht voorbeeld van de Hollander, die overal commentaar op leverde. Hij beschreef een brutale Amsterdammer bij een tramhalte, die gewend was van alles en nog wat eruit te flappen. Hij nam iedereen de maat en dacht volksheld te zijn als hij automatisch politiemensen en andere gezagsdragers kapittelde. Hen belemmeren in de uitoefening van hun taak was een missie voor hem en rotzooi trappen een verzetsdaad.

Het succes van lekker agressief commentaar leveren betaalde zich uit. Op die manier claimde hij succesvol een zitplaats in de tram. Als hij een Surinaamse of Antilliaanse medereiziger trof, liet hij het echter uit zijn hoofd. Hij wist, dat hij dan een grote bek terug kon krijgen. DDD demonstreert – vele jaren later – ook zulk gedrag, maar dan op het internet. Eigenlijk een logisch vervolg...” (einde citaat).

DDD is op een gênante manier vermakelijk. In commentaarvensters valt hij kritische schrijvers aan en doet hij alsof hij het opneemt voor de onderdrukte medemens. In werkelijkheid verdedigt hij automatisch laakbare types. Daaruit blijkt zijn manco: hij is niet vertrouwd met begrippen als hekelverhaal, satire en ironie in het algemeen. Met een spoedcursus relativeren repareer je zo’n leemte niet, omdat vervolgens humordeficiëntie de communicatie in de weg staat. DDD is zo lekker immuun voor speelse plaagstootjes. Elk nadeel hep… weet u wel?

Meer komische facetten aan DDD: hij vond, dat ik mij rechtstreeks moest wenden tot de personen waar ik de draak mee stak, ‘want dat was transparanter’. Geen idee waar zo’n wetmatigheid staat vastgelegd. Transparantie in humor kan geen serieus issue zijn. Wie de clou van een mop uitlegt, brengt de grap namelijk om zeep. Puzzelen op een tekst houdt mensen scherp.

Ik voorzie problemen bij het direct benaderen van de volgende hekelbare personages uit mijn verhalen. Waar bereik ik Attilla de Hun, keizer Nero en de twee Jozeph’s (Stalin en Goebbels)? Wat is de Potcode van die twee valse lesbo’s Peg en Meg? Vind ik al die ex-Joego’s met ‘ic’ in hun naam op Facebook? Bereik ik Erdogan op zijn Twitter-account? Kim Il Jong dan, niet bekend om zijn gevoel voor humor, hoe benader ik die transparant èn veilig?

Zijn eigen advies opvolgend, heb ik DDD maar eens direct en transparant benaderd met: ‘Onderbouw kritiek, want met losse kreten kan ik niets’. In mijn naïviteit dacht ik, dat er een leuke discussie zou ontstaan waar iedereen aan mee zou kunnen doen.

Eulalie: “DDD lijkt tekstueel te zijn blijven steken in Donald Duckjes. In vakjargon hebben we het dan over een ‘homo tekstualis’. Kortweg homotekstueel.” (einde citaat).

Na mijn transparante bejegening van DDD volgde er een reeks bizarre acties, die hier niet meer in passen, maar wel in Dichtersleed 4.

 

 

 

 


© harrem. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.
Nota:
Profiel foto van Breinpijn
Ik vraag me nu af: heb ik de afgelopen tijd goed gelezen of is er werkelijk nog geen stukje van de hand van de DDD hier verschenen? Dat zou mij deugd doen; checken en polsen hoe hij volgens mijn bescheiden egootje in elkaar steekt. Ik moet daarbij wel vermelden dat ik niet alles van je gelezen heb, er kan dus wel iets tussendoor geschoten zijn.
Maar ik moet zeggen: het is een bont gezelschap, dat lezersclubje. Ik vermaak me prima met al deze karakters die hun oordeel vellen over de DDD en andere aanverwante zaken. Ben nu wel zeer geinteresseerd in het volgende deel. Naar al die bizarre acties dan. 

Wat scherp gezien, Breinpijn... Sowieso laat je met je commentaren zien dat je de verborgen laagjes hebt ontdekt. Zonder enige affiniteit tot ironie is er natuurlijk geen zak aan hier iets te lezen. Inderdaad... laagjes en weer laagjes eronder.

Het zal wel ergens in die serie Dichtersleed tussen neus en lippen zijn aangestipt, maar DDD heeft zichzelf beschermend gebarricadeerd achter een blokkade. Maar dat mag best. Gedragskundig net zoiets als die bouviermix Pukkie, die in iemands voortuin poept en dan vlucht als de bloemenspuit erbij gehaald wordt. Zelf nat worden... liever niet. Begrijpelijk toch? 

Het nadeel van blokkeren is, dat jezelf ook geen toegang meer hebt in omgekeerde richting. Is dat geen ironie van de bovenste plank? Dit wat je vraag betreft over DDD. Johan Cruijff's wijsheid eraan toegevoegd: "Ieder nadeel hep z'n voordeel"; lekker rustig hier.

Wellicht ten overvloede: DDD is een metafoor, niet één op één te herleiden tot één site, één persoon of één geslacht. Pukkie, de hond heeft wel wat van hem/haar. Sorry Pukkie (hoofdpersonage in "DDD Dierendag";).

In Dichtersleed 4 krijgt panellid, de illustere Taaie Tinus, ruimte om zijn analytische blik op internetvervuiling uit te stallen. Mocht je dan wat bekend voorkomen dan kan het zo maar zijn dat in onze correspondentie dat al aan de orde kwam. 

Dat DDD een metafoor moest zijn, was al ruimschoots tot mij doorgedrongen. Evenals de andere lezersclubjesleden (goed woord?). Maar het blijft een gemêleerd gezelschap. Ik weet trouwens niet of ik iedere keer diepere laagjes ontdek. Zou dat zo lijken? Wat ik vorige keer al aanstipte, neemt vooral je bloemrijke taalgebruik een loopje met mijn lezersvoorkeur. Sommige dingen ontdek ik en andere blijven voor mij verborgen, vrees ik. Maar deze verhalen lezen; dat is toch een waar genot.

Natuurlijk twijfel ik er geen moment aan, dat je de metafoor herkent. Ik denk wel dat jij alerter leest dan een ander. Mijn opmerking was niet zozeer een uitleg, dan wel een melding over je hoofd heen. Jouw commentaren worden ook (goed) gelezen door anderen. Jij en ik zullen het onwaarschijnlijk vinden, maar de kans bestaat, dat mijn onzinverhalen serieus worden opgepikt. Ik ga mede af op de reacties, die ik "life" krijg naast wat hier in de commentaarvenster staat. 

Wat de laagjes betreft. Lekker laten voor wat ze zijn. Ontspannen achteruit zitten, genieten of misschien ook niet genieten. 

Overigens bewonder ik je energie om iedere keer de moeite te nemen voor hun commentaar. Bedankt voor die moeite!

Oeps...

Daar wreekt zich het gebruik van dicteersoftware. Ik zei " 'n commentaar " en ik zie dat " hun commentaar " werd uitgeschreven. Wat natuurlijk een onzinregel (1 na de laatste regel) werd.
Laat de ironie verder los. Van DDD begrijp ik nog geen bal, maar misschien komt dat nog in dichtersleed 4

Er komt vast nog wel licht in de door mij geschapen duisternis, maar wat oorspronkelijk één verhaal was, moest gesplitst worden in verschillende afleveringen. Het duurt dus even.  Terecht verwees jezelf naar Dichtersleed 4, dat hopelijk iets uitlegt.  

Van DDD begreep ik ook geen bal, vanwege diens raadselachtige commentaren. Moet je je voorstellen dat je  uit beleefdheid daarop een fatsoenlijk antwoord wilt geven. Dichtersleed 4 laat een staaltje zien van wat er gebeurt als je probeert serieus te antwoorden op een onheus commentaar. Van mij mag het, want het leverde stof op voor een onwaarschijnlijk verhaal.

Dank voor jóuw commentaar.



Ik was één ding vergeten harrem, het is knap geschreven!