Welkom op Web Tales

De meest innovatieve schrijverswebsite in de Nederlandse taal


Terms of use

inhoudsopgave:


Algemeen
 1. Web Tales is een gratis toegankelijke site, de gebruiksvoorwaarden voor alle gebruikers worden middels deze terms of use en de disclaimer medegedeeld. De beheerders van Web Tales gaan ervan uit dat iedereen die interactief gebruik maakt van Web Tales van deze gebruiksvoorwaarden op de hoogte is.
 2. Web Tales is toegankelijk voor alle personen van alle leeftijden die zich geroepen voelen om online te schrijven en/of te lezen. Alle leden moeten hier te allen tijde rekening mee houden bij het publiceren van hun eigen teksten en/of links opdat anderen nooit kunnen beschaamd, vernederd, bedreigd, bespot, beschuldigd, of in verlegenheid gebracht worden.
 3. Om te voorkomen dat de site te eenzijdig zou worden, kan elk lid slechts vier werken per 24 uren posten.
 4. Alle teksten of reacties dienen leesbaar geschreven te zijn. Slang of chattaal valt niet onder de noemer leesbaar.
 5. Verhalen gedichten of miniaturen mogen niet meer dan 3000 woorden bevatten, een miniatuur bevat doorgaans niet meer dan 500 woorden.
 6. Alle teksten of reacties dienen binnen de grenzen van de wet en het acceptabele te blijven. Pornografie, discriminatie of schelden met ernstige ziektes is bijvoorbeeld niet toegestaan.
 7. Reacties worden na plaatsing onderdeel van het werk van de auteur en daarmee intellectueel eigendom van de auteur van het werk waarbij de reactie geplaatst is.
 8. Een auteur heeft het recht zijn werk en daarmee alle reacties te verwijderen.
 9. Individuele reacties worden in principe niet verwijderd tenzij ze ongepast, discriminerend of kwetsend zijn. Elk lid kan een melding maken van een ongepaste reactie, de eind beoordeling of een reactie verwijderd wordt, is een beslissing van de administratie.
 10. Tekst bewerken: Werken, die reeds goedgekeurd en vrijgegeven werden door de administratie, kunnen nadien nog bewerkt worden. Hiermee wordt bedoeld dat spellingsfouten, verkeerde zinsbouw enz... nog kunnen aangepast worden. De oorspronkelijke tekst moet te allen tijde herkenbaar blijven. Is dat niet het geval, heeft de Web Tales administratie het recht om zonder discussie de tekst te verwijderen.
  Dit geldt ook voor werken die door het systeem werden goedgekeurd.
  Teksten die uitgegeven worden in een boek mogen eventueel ingekort worden tot een teaser, waarmee het boek extra gepromoot kan worden. Een kort berichtje aan de administratie volstaat ter kennisgeving
 11. De administratie kan zonder overleg met de schrijver beslissen dat een verhaal de 16+ notering krijgt. Indien je je werk aanpast kun je de administratie vragen het werk opnieuw te beoordelen.
 12. Web Tales is een verhalen- en gedichtensite, waar de kern draait om het geschreven woord.
  Plaatjes: Eventueel kan er één plaatje bij een werk geplaatst worden, maar alleen als het ook echt van toegevoegde waarde voor het werk is. Het verhaal of gedicht mag geenszins ondergeschikt zijn aan het plaatje. In dat geval zal het werk afgekeurd worden, ook als het plaatje tekst bevat.
  Links horen niet thuis in een verhaal of gedicht en zullen daarom ook niet toegelaten worden in de werken. Enkel ter ondersteuning van het werk kunnen ze in de nota toegevoegd worden.
 13. Geluidsbestanden: Alleen de auteur van een werk kan een geluidsbestand bij zijn eigen werk plaatsen. Web Tales zal zelf op een beveiligde manier het bestand beschikbaar stellen op de site. Web Tales zal nimmer geluidsbestanden van een auteur verstrekken aan derden of op een andere plaats of manier beschikbaar stellen dan bij het werk van de auteur. Opdracht voor het maken van het luisterbestand zal pas worden gegeven nadat Web Tales de betaling geverifieerd heeft. Een geluidsbestand dat bij een werk wordt geplaatst moet primair de tekst van dat werk bevatten. De voorleestijd van een werk is niet gelijk aan de leestijd. De prijs van het voorleesbestand wordt bepaald aan de hand van het aantal woorden.
 14. Het plaatsen van links die geen betrekking hebben op het onderwerp wordt gezien als spam. Het plaatsen van links naar commerciꫥ producten is sowieso spam. Het plaatsen van spam is niet toegestaan.
 15. Wees er niet op uit slechts irritant te zijn. Voorkom ruzie met andere gebruikers of vecht het op een andere plek dan Web Tales uit.
 16. Op Web Tales bestaat vrijheid van meningsuiting, maar het moet aangenaam blijven voor alle leden en alle bezoekers van Web Tales. Daarom kan je gevraagd worden om op te houden met het uitoefenen van deze vrijheid, en kan je geband worden bij het negeren van deze vraag.
 17. Web Tales behoudt zich het recht voor om leden te bannen naar eigen oordeel of via informatie verkregen vanuit andere bronnen. Wanneer een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden, grijpt Web Tales in. Over genomen maatregelen mag worden gecorrespondeerd middels "Contacts". Web Tales houdt zich het recht voor niet te reageren op klachten/vragen en/of geen opgaaf van reden te geven van de genomen maatregelen.
 18. Van verwijderde leden blijven werken die ze niet zelf hebben weggehaald staan. Reacties van leden blijven sowieso staan met de opmerking (ex-lid).
 19. Ledenaccounts die over een periode van 6 maanden na aanmaak geen enkele activiteit vertonen d.w.z. geen aanmeldingen, geen werken, geen reacties op werken, geen forumactiviteit,… zullen zonder overleg worden verwijderd.
 20. De map persoonlijke berichten wordt automatisch opgeschoond, berichten ouder dan één maand verdwijnen automatisch uit de postbus, er is geen mogelijkheid deze terug te halen of te bewaren op Web Tales.
 21. Gebruikers die meer dan één account aanmaken op Web Tales dienen zich aan de voorwaarden te houden als ware dit één account. De administratie van Web Tales kan met verschillende technische methoden zien welke accounts een dubbel account zijn.
Boeken op Web Tales
 1. Je mag je boeken promoten als je lid bent van Web Tales.
 2. Het is niet de bedoeling om boeken van andere schrijvers dan jezelf te promoten.
 3. Web Tales neemt geen enkele aansprakelijkheid voor het leveren verzenden of ontvangen van boeken alsmede voor de staat waarin boeken verkeren bij aankomst.
 4. Web Tales neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de boeken die in de boekenhoek staan, niet over het onderwerp, niet over de inhoud en niet over de schrijver.
 5. Web Tales bemiddelt niet bij onenigheid over de verzending, staat of een financieel dispuut over de bij Web Tales aangeboden boeken.
 6. Plaatjes van boeken kunnen door Web Tales worden voorzien van het watermerk: "Web Tales".
Persoonlijke gegevens en E-mail policy
 1. Je kunt alleen lid worden bij Web Tales middels een zo genoemde "dubbele opt-in", je schrijft je in door een account aan te maken dat je vervolgens via je email adres moet bevestigen. De persoonlijke gegevens die van jou vastliggen zijn altijd opvraagbaar bij de administratie van Web Tales, of via contacts. Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan het in onze database opgegeven e-mail adres van de eigenaar.
 2. Web Tales zal uit zichzelf geen e-mail berichten sturen naar het in jouw account opgegeven e-mail adres, uitzonderingen hierop zijn de lidmaatschappen waarbij je zelf hebt aangegeven e-mail te willen ontvangen en:
  1. Als je e-mail notificatie hebt aanstaan voor persoonlijke berichtjes als je off-line bent.
  2. Als je je password opvraagt via de optie password vergeten.
 3. Niemand kan jouw e-mail adres of andere niet openbare gegevens zien, en niemand zal het van Web Tales krijgen, ook niet op nadrukkelijk verzoek. De enige uitzondering hierop is als de autoriteiten met het benodigde dwangbevel gegevens uit onze database moeten hebben.
 4. Het eigenaarschap van jouw werken kan alleen geclaimd worden door jou, via je geldige e-mail adres. Als je geen toegang meer hebt tot Web Tales middels log-in en geen toegang tot het door jou opgegeven e-mail adres zijn er voor jou geen mogelijkheden het eigenaarschap van je werken nog te claimen.Je kunt je werken dus ook niet meer laten verwijderen.
Cookies
 1. Vanaf 5 juni 2012 is de nieuwe Telecomwet ingegaan. Deze bevat ook regels omtrent het gebruik van cookies. De nieuwe cookiewetgeving verplicht Nederlandse en op Nederland gerichte websites om de bezoekers te informeren over de cookies die tijdens het websitebezoek worden geplaatst en gebruikt, maar nog belangrijker is dat een website nu ook expliciet toestemming moet vragen voor het plaatsen van niet-functionele cookies.
 2. Web Tales plaatst tijdens je bezoek uitsluitend functionele cookies. De cookies die geplaatst worden bevatten:
  1. Je account ID
  2. Je gebruikersnaam.
  3. De keuze van je lay-out.
 3. Geen van de door Web Tales geplaatste cookies kunnen buiten www.webtales.org worden gebruikt of geraadpleegd, noch kan Web Tales middels haar cookies iets zien als je je niet bevindt op www.webtales.org.
Auteursrecht
 1. De gepubliceerde werken op Web Tales zijn onderhevig aan het auteursrecht. Uitsluitend de auteur van dit werk heeft het recht om het te reproduceren of te laten reproduceren van zijn werk.
 2. Indien je een werk indient op Web Tales geef je daarmee toestemming aan Web Tales dit werk openbaar op de site te plaatsen, of in drukwerk weer te geven. Indien Web Tales werken van de site in drukvorm wil gebruiken word je hiervan op de hoogte gebracht.
 3. Bij het indienen van een werk voor Restaurant de Liefde, geef je deze partij toestemming dit in de menukaart te plaatsen zodat alle bezoekers van Restaurant de Liefde dit kunnen lezen.
 4. De auteur, maar ook de beheerders van Web Tales hebben recht om een werk te verwijderen van de site, beheerders hebben geen rechten om je werk te wijzigen.
 5. Indien iemand, een lid of een bezoeker, een werk wenst te reproduceren, te bewerken, te vertalen of andere rechten op het werk wenst te verkrijgen, moet dit lid de toestemming krijgen van de auteur. Zulke aanvraag kan je te allen tijde doen bij de auteur zelf of via "Contacts" van Web Tales. Web Tales zal proberen de auteur met jou in contact te brengen.
 6. Plagiaat is verboden en strafbaar. Wanneer wij merken dat een schrijver zich bewust schuldig maakt aan plagiaat zal de oorspronkelijke auteur, indien mogelijk, op de hoogte worden gebracht van dit misdrijf opdat deze zijn rechten kan doen gelden.
 7. Het bestuur van Web Tales heeft bijgevolg het recht om zonder opgaaf van reden een ingezonden werk te weigeren of te verwijderen van Web Tales, zelfs al is er nog maar een vermoeden van plagiaat of van oneigenlijk gebruik van dergelijk materiaal.
Persoonlijke pagina
 1. Je persoonlijke pagina of profielpagina is ook werkelijk wat er staat, hierop mag je in principe alles plaatsen wat je kwijt wilt, hiervoor zijn wel wat wettelijke restricties:
  1. Je mag geen persoonlijke informatie plaatsen over anderen tenzij de betreffende persoon je hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
  2. Pornografie, discriminatie, verbaal geweld of onwettige inhoud is ook op je persoonlijke pagina niet toegestaan.
 2. Plaatjes zijn wel toegestaan op je profielpagina, houd er wel rekening mee dat grote of 'zware' plaatjes lange laadtijden met zich mee kunnen brengen. Je mag op je profiel pagina zoveel plaatjes zetten als je wilt.
 3. Links naar persoonlijke sites, naar youtube of welke andere site ook zijn toegestaan, mits ze geen pornografische, discriminerende of onwettige inhoud bevatten.
 4. Houd er rekening mee dat je altijd voorzichtig bent met het plaatsen van persoonlijke informatie op internet, de hele wereld kan dit zien!
 5. Als je de tag [AlleenLeden] gebruikt op je pagina biedt dit geen beveiliging, iedereen kan immers lid worden van Web Tales (Voor meer informatie over de tag [AlleenLeden] ga je naar je profiel pagina en klik je op profiel bewerken, daar staat hoe je deze kunt gebruiken.
Wijzigingen
Web Tales houdt zich het recht voor deze huisregels te wijzigen. Gebruikers die interactief gebruik maken van Web Tales dienen op de hoogte te zijn van de laatste versie.
Privacy Statement
Web Tales en haar beheerders zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers en leden van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Web Tales over jou verwerkt, wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Via "Contacts" kan je altijd contact opnemen met Web Tales.

Uitgangspunt van Web Tales is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Web Tales niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Web Tales-diensten is het invoeren van persoonsgegevens echter noodzakelijk. Web Tales kan deze persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij alleen om gegevens als naam, contactgegevens, en e-mailadres. De servers van Web Tales leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Web Tales handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Web Tales wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacybeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Web Tales met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen via de "Contacts" pagina van Web Tales onder vermelding van 'privacy'. Je kunt ook een bericht sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Web Tales behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Web Tales adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Web Tales wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving.

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Web Tales en haar beheerders niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Web Tales aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Web Tales en haar beheerders. Web Tales kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Links naar andere websites
Op deze site kan je een aantal links naar andere websites aantreffen. Web Tales is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.