Welkom op Web Tales

De meest innovatieve schrijverswebsite in de Nederlandse taal


Privacy verklaring Web Tales

Web Tales, gevestigd te Paal (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.webtales.org via contacts of via info@webtales.org
De Functionaris Gegevensbescherming van Web Tales is te bereiken via info@webtales.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Web Tales verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam (occasioneel indien door jou opgegeven)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (occasioneel indien door jou opgegeven)
 • E-mailadres (verplicht bij aanmelding)
 • Je profiel foto en of foto's die worden gemaakt op bijeenkomsten van en door Web Tales of bijeenkomsten georganiseerd door een Lid of meerdere leden
 • Foto's die je zelf upload op Web Tales
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (automatisch)
 • Internetbrowser en apparaat type (automatisch)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webtales.org, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Web Tales verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en daarmee verhalen en gedichten op de site te plaatsen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Web Tales neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Web Tales) tussen zit. Web Tales gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Website in de programmeertaal PHP en Javascript i.c.m. JQuery, hiermee kunnen we zien waar je bent geweest op Web Tales en welke gegevens je hebt verstrekt op Web Tales, alsmede je IP adres, je browser en welk besturingssysteem je gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Web Tales bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • persoonsgegevens* > Totdat je zelf opzegt > om gebruik te maken van de diensten op Web Tales
 • E-mail adres* > Totdat je zelf opzegt > Om contact met je op te nemen als er iets aan de hand is met je account
 • Geboorte datum*
 • Je browser activiteit op Web Tales > Max 5 dagen > Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Je IP adres > Max 5 dagen > om fraude te voorkomen met je gegevens
* Bij het verwijderen van je account, wordt een account onzichtbaar gemaakt. Het email addres, Web Tales User ID en User naam, blijven in onze database aanwezig.
Om deze te verwijderen moet je hier specifiek om vragen, het eigenaarschap van werken of reacties op Web Tales kan na volledige verwijdering niet meer worden geclaimed, omdat wij niet meer over gegevens van de eigenaar beschikken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Web Tales verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Web Tales gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@webtales.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Web Tales zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Web Tales wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Web Tales neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webtales.org

Gegevens betreffende de Web Tales meeting

Het 'Web Tales meeting commité' is geen onderdeel van Web Tales.
Wij krijgen van de organisatoren geen gegevens met betrekking tot namen of betalingen en dergelijke en hebben dus ook geen gegevens om op te slaan daaromtrend. Heb je vragen over de gegevens die van jou bekend zijn bij het 'Web Tales meeting commité' dan kun je je wenden tot het lid 'Breinpijn'

Foto's en film materiaal van de Web Tales meeting

De beheerders van Web Tales maken een selectie uit alle door leden toegestuurde foto's om deze te plaatsen op de site.
Wil je niet herkenbaar op de Web Tales meeting foto's staan, dan kunnen we jou in de foto onherkenbaar maken door je gezicht te blurren. Dit doen we op zodanige wijze dat herkenning onmogelijk is. Wil je helemaal niet op foto's voor komen, zorg dan dat je dit van te voren aangeeft aan leden die foto's maken. Zodat we niet heel veel onbruikbare foto's toegezonden krijgen omdat je erop staat. Je dient te alle tijden aan te geven bij de adminisratie als je niet herkenbaar op foto's op de site wilt staan. Web Tales is niet verantwoordelijk voor gemaakte foto's op de meeting die op andere social media verschijnen.